Persondatafordringen

Oplysningspligt overfor kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Som led i vores samarbejde behandler Koldkjær Stål og Teknik A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Koldkjær Stål og Teknik A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne administrere vores leverandør/

kunde-forhold eller samarbejde i øvrigt, herunder at kunne indgå i det nødvendige samarbejde samt at kunne administrere vores økonomiske mellemværende med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af det førnævnte Leverandør/kunde-

Forhold. Desuden sker behandlingen i henholdt til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af den konkrete opgave.

Dine personoplysninger vil kunne blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Koldkjær Stål og Teknik A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Koldkjær Stål og Teknik A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Koldkjær Stål og Teknik A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside http:///www.datatilsynet.dk.

Her du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Koldkjær Stål og Teknik A/S

Niels P. Thomsensvej 10

7500 Holstebro

Tlf: 97 42 36 33

Email: bog@koldkjaer.dk

CVR: 31268796

Koldkjær Stål og Teknik A/S

CVR: 31268796

Niels P Thomsensvej 10, 7500 Holstebro

Kontakt info

Tlf.: 97 42 36 33

E-mail: mkn@koldkjaer.dk​​

✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 ud af 5 stjerner

Baseret på anmeldelser fra Google

Koldkjær A/S - stålarbejde til byggeri og industri